ALGEMENE REGELS

De stage moet 5 dagen voor het begin gereserveerd en geregeld zijn.

Het gebruik van materiaal, de sportieve activiteiten, verzekering en de omkadering is in de prijs inbegrepen. Om een beter imago te hebben en te streven naar uniformiteit vragen we aan de spelertjes om deel te nemen aan de trainingen in het aangeboden kledijpakket van het merk MACRON ontvangen doorheen de diverse stages.

Maximaal aantal deelnemers per stage 24 spelertjes

1/ ANNULATIE

® De organisator kan bij wijze van uitzondering worden gedwongen om een stage te annuleren als het minimum aantal spelertjes niet wordt bereikt. In dit geval zal de organisator u informeren uiterlijk 3 dagen voor de start van de stage.

2/ UITRUSTING

® We vragen om volgende uitrusting aan te hebben of mee te brengen:

                 ® 1 paar voetbalschoenen met vaste noppen

                 ® 1 paar sport -of loopschoenen

                 ® Kledijpakket MACRON (startpakket ontvangt u bij eerste deelname)                   

                 ® In functie van de weersomstandigheden is het aangeraden om thermisch ondergoed / regenjasje mee te brengen.

3/ VERZEKERING & INSCHRIJVINGSGELDEN

® vzw Passion 4 Football zal iedereen voorzien van een passende verzekering inbegrepen in uw inschrijvingsgeld.

® vzw Passion 4 Football deelt mee dat uw inschrijvingsgelden fiscaal kunnen ingebracht worden.

® vzw Passion 4 Football vult uw aanvraagformulier in voor tegemoetkoming bij uw mutualiteit (breng uw formulier mee op de dag van de stage).

® vzw Passion 4 Football is GDPR compliant volgens de laatste wetgeving, vraag naar onze GDPR privacyverklaring indien gewenst.

4/ AFSPRAKEN

® De ouder geeft de toestemming om mogelijk beeldmateriaal en gegevens van uw kind te gebruiken voor commerciële doeleinden

® De ouder verklaart akkoord te gaan met de prijs en het verschuldigde bedrag voor de stage te betalen

® Levertermijn kledij minimaal 4 tot 6 weken (schrijf dus tijdig in zodoende de kledij bij aanvang van de stage kan geleverd worden)

5/ MAALTIJDEN

® De middagmaaltijd wordt NIET voorzien door P4F (tenzij anders vermeld); wij vragen om een GEZONDE middagmaaltijd mee te geven met uw kind(eren).

® De tussendoortjes (fruit, koek, water) worden door P4F voorzien